Informes Pericials >

TIPUS D'INFORMES

INFORMES PER A PROCEDIMENTS DE DEFENSA ENFRONT "MALA PRAXI BANCÀRIA"
INFORMES ECONÒMIC - FINANCERS
sistemes de comunicació

PER QUÈ F.ROS.ASESORES?

  • Senzillesa en la redacció.
  • Conclusions clares.
  • Rigor tècnic.
  • Professionalitat.
  • Experiència.
  • Exhaustivitat.

Vol informació més detallada?