Cita de Daniel Goleman

Assessoria > Àrees d'Actuació:

"CORPORATE"

ASSESSORIA I SUPORT EN "CORPORATE".
estrategia de negocio - corporate

PER QUÈ F.ROS.ASESORES?

  • Transparència.
  • Independència.
  • Visió objectiva i professional.
  • Gestió adequada del risc.

Per aquest motiu, és fonamental comptar amb un ASSESSOR EXTERN en aquest tipus de processos.

Vol informació més detallada?